Conversie formulier

  Uitsluitend voor bestaande commanditaire vennoten van de Senioren Woonfonds I C.V.

  Aanhef

  De heerMevrouw

  Naam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoon

  E-mail

  Geboortedatum

  Type legitimatiebewijs

  Legitimatiebewijs nummer

  Verklaart bij deze:

  Momenteel neem ik deel met certificaten ad EUR 25.000 in de Senioren Woonfonds I C.V., totaal ter waarde van EUR .

  1. Ik wens mijn participatie in de Senioren Woonfonds I CV graag geheel of gedeeltelijk om zetten in de Nieuwe Senioren Woonfonds II C.V. met certificaten en geniet dan een winstuitkering van 20 %.
  Voor iedere participatie in de Senioren Woonfonds I C.V. ad EUR 25.000, ontvang ik dan drie participaties in de Senioren Woonfonds II C.V. ieder per stuk ter grootte van EUR 10.000, derhalve in totaal EUR 30.000 per bestaande participatie (Minimale deelname is EUR 100.000).

  2. Ik wens mijn bestaande participatie uit te breiden met certificaten Senioren Woonfonds II C.V. ieder groot EUR 10.000 ( Minimale deelname is EUR 100.000).

  3. Ik maak geen gebruik van conversie maar verleng graag mijn deelname in de Senioren Woonfonds I C.V. op de zelfde condities als voorheen met opnieuw 24 maanden. Zonodig geef ik volmacht om de participatie over te zetten naar de 2de Emissie binnen Senioren Woonfonds I C.V.

  4. Ik neem langer dan 24 maanden deel aan de Senioren Woonfonds I C.V. en wens mijn participatie aan te melden voor beëindiging. Ik zal geen gebruik maken van de extra winstuitkering bij conversie.

  Ik machtig en verleen Volmacht aan alle personen werkzaam ten kantore van Schut en van Os Notarissen te Amsterdam speciaal om voor en namens ondergetekende: De Akte tot Conversie te passeren naar de Senioren Woonfonds II C.V. en voorts al datgene te verrichten dat te dezer zake nodig, nuttig of wenselijk is, alles met de macht tot substitutie. Ondergetekende gaat akkoord met de inhoud van het Informatie memorandum en verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.