Stichting HypotheekGarantie

Senioren Woonfonds I C.V. heeft besloten het toezicht op de belangen van de investeerders met betrekking tot de hypotheekgarantie onafhankelijker te maken en meer controle aan de investeerders zelf te geven. Lees hier over het belang van deze zekerheid.

In Nieuwsbrief 4 kondigde de Senioren Woonfonds I C.V. reeds aan een hiervoor aparte Stichting op te zullen richten. Deze Stichting gaat uitsluitend deze belangen van de Commanditaire Vennoten van genoemde Commanditaire Vennootschap behartigen. Deze Stichting is nu een feit. Het bestuur van de Senioren Woonfonds I C.V. benaderd momenteel haar investeerders betreffende het bestuur van de Stichting HypotheekGarantie Senioren Woonfonds.

De Commandieten/investeerders zullen voorafgaand aan de vestiging van de hypotheek hun vordering jegens de CV automatisch overdragen (cederen) aan de nieuwe Stichting en deze zal daartegenover certificaten uitgeven aan de Commandieten.
De Stichting krijgt hierdoor een zelfstandig recht jegens de CV waarmee zij eventueel buiten het bestuur van de Senioren Woonfonds I C.V. om,  het zekerheidsrecht kan executeren in het uiterste geval de CV niet aan haar verplichtingen jegens de Commandieten zou voldoen.
De afhandeling van deze extra garantie wordt volledig verzorgd en uitgewerkt door het Notaris kantoor Schut en Van Os te Amsterdam. De eerste (concept ) statuten van de nieuwe Stichting zijn hier te downloaden.

Teneinde iedere mogelijkheid van belangenverstrengeling te voorkomen zal het bestuur van de nieuwe Stichting onder meer worden samengesteld uit een of meer van de Commandieten/investeerders uit de Senioren Woonfonds I C.V.
Het unieke en transparante karakter van deze belegging wordt hierdoor nog eens onderstreept.