Investeerdersinfo

De totale fondsinvestering bedraagt 5 miljoen euro, verdeeld over 200 certificaten, elk groot EUR 25.000,- .

Dit is ook het minimale deelname bedrag. Op de certificaten wordt aanvullend 3% emissiekosten in rekening gebracht. Bij deelname van twee of meer certificaten worden geen emissiekosten berekend.

De investeringsprocedure en tussentijdse inkoopmogelijkheden

Zodra een investeerder besluit te willen participeren, wordt deze door de notaris uitgenodigd een bedrag gelijk aan 15% van de investering op diens derdenrekening te storten.

Uw deelname blijft onder beheer van de notaris totdat hypothecaire zekerheid is verkregen.

Van uw investering kan tot maximaal 5% worden aangewend voor lopende kosten. De overige 10% heeft een dubbele functie. Ten eerste kan dit worden aangewend voor het stellen van zekerheid voor de aan te kopen projecten en ten tweede wordt het geld gereserveerd in een terugkoopfonds dat – beperkt – inkoop van certificaten mogelijk maakt, ingeval een participant tussentijds zijn investering te gelde wil of moet maken.

Eerst nadat 110% van het kapitaal is aangemeld dat nodig is voor de aankoop van een object zal de notaris de investeerder uitnodigen de resterende 85% van zijn investering te storten tegen hypothecaire dekking voor de totale investering. In deze procedure zijn ook de tussentijdse dividendbetalingen meegefinancierd. Gedetailleerde uitleg hierover treft u aan in de meer uitgebreide brochure.

Zie voor nadere informatie de brochure en het uitgebreide informatiememorandum.

Ik ontvang graag meer informatie!

    Bel mij voor meer informatie

     

    Klik hier om de brochure en het Informatie memorandum per post te ontvangen.
    Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.