Emissie

De emissie van de Commanditaire Vennootschap Senioren Woonfonds I C.V. heeft de volgende kenmerken en voordelen:

De Senioren Woonfonds I C.V. is beperkt tot 5 miljoen euro. De emissie omvat 200 participaties van elk 25.000 euro.

Voor dit bedrag worden 3 objecten aangekocht met een aankoopprijs van ieder circa 1.5 miljoen euro.

Doordat er op dit moment kan worden ingekocht tegen 75-80% van de getaxeerde waarde is de LTV (Loan to Value) ratio zeer gunstig te noemen.

Het voordeel van deze investering is dat de initiële investering van participanten volledig hypothecair gedekt is.

Beoogde looptijd 24 maanden.

Als u deelneemt, betaalt u aan de notaris en niet aan het fonds. De notaris geeft de gelden pas vrij nadat er 1e hypotheekrecht is gevestigd.

De Senioren Woonfonds I C.V. doet zelf geen investeringen in herbouw en daardoor lopen de leden van de C.V. geen enkel ontwikkelingsrisico.

Zie voor nadere informatie de brochure en het uitgebreide informatiememorandum.

De Stichting tot Behoud van Erfgoederen treedt op als beheerder van de Commanditaire Vennootschap en draagt er zorg voor dat investeringen altijd gedekt zijn door solide hypotheken.

De Stichting tot Behoud van Erfgoederen neemt de voorfinanciering op zich van (voorschotten op) dividend betalingen, waardoor uitkeringen per kwartaal mogelijk zijn.

Ik ontvang graag meer informatie!

    Bel mij voor meer informatie

     

    Klik hier om de brochure en het Informatie memorandum per post te ontvangen.
    Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.