De Senioren Woonfonds I C.V. opent haar deuren!

 De Commanditaire  Vennootschap Senioren Woonfonds I C.V. heeft de eerste fase succesvol afgerond met de aankoop van Landhuis Vogelenzang. We zijn er trots op en kunnen direct al de eerste stappen op het pad van de herontwikkeling tonen.

Reeds vier maanden na de start van het fonds hebben voldoende beleggers ingeschreven op de eerste emissie van 60 van 200 certificaten waardoor we dit prachtige Rijksmonument nu al hebben kunnen aankopen. Investeringen in dit soort Onroerend Goed zijn degelijk, vooral doordat deze is gewaarborgd met een 1e recht van hypothecaire zekerheid middels de Stichting Hypotheek Garantie Senioren Woonfonds, zonder tussenkomst van banken.

Zeer binnenkort starten wij met de uitgifte van de tweede emissie. Over een aantal objecten wordt reeds onderhandeld. Binnen enkele dagen informeren wij u over de start van de tweede emissie van nieuwe certificaten. Over de rente die we daarop kunnen vergoeden word momenteel beslist.

Mocht u verzekerd willen zijn van de nu nog geldende 7.8% rente dan kunt u zich daarvoor hier nog inschrijven. Bovendien worden bij deelname van minimaal 2 certificaten geen emissiekosten (3%) berekend.

Van vele kanten heeft ons de vraag bereikt van bestaande en potentiële investeerders dat men er naar uitziet eens een informatiedag bij te wonen. Onzerzijds willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken onze eerste aankoop op afspraak aan onze relaties te tonen en nader kennis te maken.

Mocht u van de gelegenheid gebruik willen maken een informatiedag bij te willen wonen dan kunt u zich daarvoor opgeven via bijgevoegd inschrijfformulier.

Inschrijven informatiedag

Door uitloop van technische zaken als gevolg van de herfstvakanties alsmede de aankomende feestdagen worden de informatie dagen met twee maanden uitgesteld. U kunt hieronder wel aangeven of u daarbij uitgenodigd wilt worden.