Rendement

Het gemiddeld te verwachten rendement bedraagt 7.8 % per jaar gedurende twee jaar.

Beleggingsdoel:
Het doel van de Senioren Woonfonds I C.V., is het in eigendom verkrijgen van een drietal objecten, allen geschikt voor ombouw tot Seniorenappartementen en waar mogelijk en gewenst, aangevuld met zorgfaciliteiten. Dit fonds secureert uitsluitend de objecten door het eigendom van de objecten te verkrijgen, waarna de herbestemmingen en vergunningen worden voorbereid. Nadat dit gereed is wordt het pand doorverkocht aan een nieuwe (Ontwikkelings) C.V. die de verbouwingen en verkoop zal realiseren. Dit fonds loopt derhalve geen enkel ontwikkelings- of verbouwings risico. De Senioren Woonfonds I C.V. kent een onbepaalde looptijd doch er wordt naar gestreeft binnen twee jaar alles te hebben afgerond en uit en terugbetaald.

Het winstmodel voor de Senioren Woonfonds I C.V. en de dividend uitkeringen
Direct na aankoop van een object wordt gestart met de voorbereidingen voor herbestemming en herontwikkeling.

De Senioren Woonfonds I C.V. doet deze herbestemming niet zelf, maar draagt de uitvoering van de herbestemming over aan de Ontwikkelings C.V. Deze ontwikkelings C.V. werkt samen met ontwikkelaars die een bewezen track record en staat van dienst hebben op het gebied van bouw van luxe seniorenappartementen in monumentale gebouwen.  

Stel er wordt een pand aangekocht voor 1,2 miljoen euro. De nieuwe Ontwikkelings C.V. keert dan 200.000 euro winst uit aan de Stichting voor Behoud van Erfgoederen zodra de herbestemming is voorbereid en het pand is verzekerd.

Uit deze opbrengst wordt – als eerste, voor alle andere kosten – dividend uitgekeerd aan participanten in de C.V.

De Stichting tot Behoud van Erfgoederen neemt de voorfinanciering op zich van (voorschotten op) dividend betalingen, waardoor uitkeringen per kwartaal mogelijk zijn.

Zie voor nadere informatie de brochure en het uitgebreide informatiememorandum

Ik ontvang graag meer informatie!

    Bel mij voor meer informatie

     

    Klik hier om de brochure en het Informatie memorandum per post te ontvangen.
    Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.