Voorinschrijving

  Senioren Woonfonds II C.V.

  Aanhef

  De heerMevrouw

  Naam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoon

  E-mail

  Geboortedatum

  Type legitimatiebewijs

  Legitimatiebewijs nummer

  Verklaart bij deze:

  1.)

  Deel te willen nemen In de nieuw op te richten Senioren Woonfonds II C.V. (hierna te noemen de C.V.)

  2.)

  Verzoek om toezending van het binnenkort te verschijnen informatiememorandum.

  3.)

  Reeds deel te nemen in de Senioren Woonfonds I C.V.

  6.)

  Te willen participeren met participaties van EUR 100.000,- derhalve voor het totaalbedrag van EUR te vermeerderen met 3% emissiekosten.
  (* geen emissiekosten verschuldigd bij voorinschrijving)