Voorinschrijving

  Senioren Woonfonds II C.V.


  Aanhef De heerMevrouw
  Naam
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Telefoon
  E-mail
  Geboortedatum
  Type legitimatiebewijs
  Legitimatiebewijs nummer
  Verklaart bij deze:

  1.) Deel te willen nemen In de nieuw op te richten Senioren Woonfonds II C.V. (hierna te noemen de C.V.)
  2.) Verzoek om toezending van het binnenkort te verschijnen informatiememorandum.
  3.) Reeds deel te nemen in de Senioren Woonfonds I C.V.
  6.) Te willen participeren met participaties van EUR 100.000,- derhalve voor het totaalbedrag van EUR te vermeerderen met 3% emissiekosten.
  (* geen emissiekosten verschuldigd bij voorinschrijving)