Over ons

De Stichting tot Behoud van Erfgoederen is op initiatief van Silverfleet Estates ltd. opgericht. Deze Stichting beperkt in principe haar activiteiten tot Nederland. Daar waar de Stichting tot Behoud van Erfgoederen mogelijke samenwerking aan zou gaan met partijen in andere landen om haar concept te realiseren, coördineert Silverfleet Estates deze samenwerking.

Doel
Doel van de Stichting tot Behoud van Erfgoederen is de rechten en belangen beschermen van investeerders/certificaathouders in voor verwerving en herontwikkeling beoogde objecten, c.q. monumentale land- en erfgoederen. Voor de financiering van deze objecten maakt de Stichting tot Behoud van Erfgoederen in Nederland gebruik van het financieringsmodel voor Private Equity van Silverfleet Estates ltd. Dit is gebaseerd op Commanditaire Vennootschappen.

Ambitie
Silverfleet Estates ltd. en de Stichting tot Behoud van Erfgoederen streven ernaar gezamenlijk uit te groeien tot een belangrijke ontwikkelaar in dit segment. (Zie ook de pagina CORPORATE GOVERNANCE en COMPLIANCE).

Management en bestuur
Silverfleet Estates ltd. heeft het bestuur van de Stichting tot Behoud van Erfgoederen toevertrouwd aan een ervaren risk-manager met een waardevol netwerk van externe deskundigen en een accountant. Het management van de onderneming is zeer ervaren, deskundig en competent.

Bestuur Stichting tot Behoud van Erfgoederen
Drs. A.C. van Wezel, administratief bestuurder
– als fiscalist verbonden aan Companies-house Europe

Maarten C. Wienbelt, bestuurslid compliance en riks
– toezichthoudende rol op de administratie van de Stichting tot Behoud van Erfgoederen
– verantwoordelijk voor aanvraag- en meldprocedures bij de AFM, tevens
– aanspreekpunt voor investeerders en toezichthouders
– Maarten Wienbelt was van 2015-2017 fractieadviseur in de Tweede Kamer en als zodanig betrokken bij alternatieve oplossingen voor de wet DBA en de faillissementswet. Daarvoor was hij als adviseur mede verantwoordelijk voor de inrichting van de compliance van diverse ondernemingen en voerde in dat kader met regelmaat overleg met de AFM.

De Curriculum Vitae van de bestuursleden zijn op verzoek beschikbaar.

BESTUUR STICHTING HYPOTHEEKGARANTIE SENIOREN WOONFONDS
Drs .A.C. van Wezel namens De Stichting tot behoud van erfgoederen
Mevrouw Andrea Hogema -Meerburg Commanditair vennoot
De heer J.Kok Commanditair vennoot

Externe adviseurs en partners:

Companies-house.eu
Drs. A.C van Wezel
Taken: Fiscaal en administratief adviezen
tevens bestuurder bij Stichting Hypotheek Garantie Senioren Woonfonds

Easylaywer.com International B.V.
Mr. Wick Wijmans
Taken: Juridisch adviseur

Van Beek Makelaardij Zwolle
Taken: Aankoop -en ontwikkelings adviezen

Grijspaardt Webdesign & Drukwerk Den Haag
Taken: Webdesign en multimedia design

R. van de Rhee (Extern Consultant)
Taken: Aquisitie nieuwe projecten.

Patric Abas A-fact Zurich Zwitserland
Taken: Risk manager, Credit, Liquidity and IT Risk

Oud Kolonel Mr. C. Blok
Voorheen plaatsvervangend rechter
Rechtbank Midden Nederland
Taken: Advies Onroerend goed Frankrijk

Mr. Drs. W.A.Jongsma
Algemeen lokaal onderzoek

Schut en van Os Notarissen Amsterdam

Ik ontvang graag meer informatie!

Bel mij voor meer informatie

 

Klik hier om de brochure en het Informatie memorandum per post te ontvangen.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.