Het is van groot belang goed de waarde van de 1e hypothecaire zekerheid te onderkennen. Daar wordt nog al eens te licht over gedacht.

In deze tijd waar rentes op banktegoeden verdwijnen schieten de nieuwe fondsen de grond uit. Er zijn vele fondsen waar u als investeerder slechts wordt uitgenodigd om dat deel te financieren waartoe de banken niet bereid waren. Uiteraard krijgt u als belegger dan geen hypothecaire zekerheid maar veelal mooie rendementsverwachtingen voorgeschoteld. Het kan haast niet mis gaan. Toch kan dat in de praktijk heel anders uitpakken.

Een (willekeurig) voorbeeld:
Stel een fonds koopt onroerend goed aan voor  EUR 10 miljoen. De bank is bijvoorbeeld bereid na taxatie EUR 6 miljoen krediet te verstrekken. De bank neemt daarvoor als zekerheid het 1e Recht van Hypotheek.
Het willekeurige fonds komt EUR 4 miljoen tekort en nodigt investeerders uit die resterende EUR 4 miljoen (waartoe de bank niet bereid was) te financieren . De bank krijgt voor die EUR 6 miljoen, 4 % rente en het eerste recht van Hypotheek. De investeerder krijgt voor de resterende EUR 4 miljoen, bijvoorbeeld 7% rente. Daar ontstaat nu juist het risico.

Hoe mooi de rendementen ook lijken te zijn, -bijvoorbeeld door gegarandeerde huren-, dan nog blijft altijd het risico bestaan dat door wat voor marktontwikkeling dan ook, de waarde van het onroerend goed kan dalen. Zelfs indien de waarde maar 10% zou dalen, zal die bank al denken dat de waarde dicht haar executiewaarde benaderd. Dus, die bank gaat over tot executieverkoop! De particuliere beleggers hebben het nakijken. Na aftrek van de kosten van de bank blijft er haast niets voor hen over.

Er zijn helaas talloze voorbeelden van dit soort fondsen waar het mis is gegaan. Ook vaak voor veel grotere bedragen.
Wij zien dit om ons heen in de markt en hebben daarom als Senioren Woonfonds I. C.V.  een andere benadering gekozen:

  • een 1e hypothecaire zekerheid voor onze beleggers
  • zonder tussenkomst van welke bank dan ook.
  • Kleinschalig, per project overzichtelijk, en daardoor beperkt risico

Bij de Senioren Woonfonds I C.V. zal er, mocht er zich onverhoopt zo’n situatie voordoen, door het bestuur van de Stichting Hypotheekgarantie Senioren Woonfonds worden gekeken wat te doen en niet door een Bank. Het belang van onze investeerders staat op de eerste plaats.

Bijvoorbeeld het besluit te nemen te wachten, of misschien toch te verkopen. Let wel, van groot belang hierbij is dat het bestuur van de Stichting Hypotheekgarantie Senioren Woonfonds in meerderheid wordt gevormd door onze eigen beleggers. U heeft dus inspraak. Geen nerveuze bank die haar eigen plan trekt en slechts een belang heeft, namelijk haar eigen belang.

De propositie van de Senioren Woonfonds I C.V. biedt dan ook naast een mooi rendement (7.8%) ook een zeer vergaande vorm van zekerheid die best uniek genoemd mag worden.

Nadere details en voorwaarden vindt u in ons Informatie Memorandum dat u hier kunt aanvragen.

U kunt zich hier nog inschrijven mocht u willen deelnemen in dit unieke fonds. Deelname is al mogelijk vanaf EUR 25.000,-