Partnermail 2

VEILIG BELEGGEN IN SENIOREN WOONFONDS I C.V.

Ruim een jaar later waarin twee emissies succesvol zijn afgesloten, is nu deelname mogelijk in de derde emissie.

Geachte belegger,

Rond maart 2019 ging de SENIORENWOONFONDS I C.V. van start. Een volledig nieuw en uniek concept waarbij vooral de wijze waarop hypothecaire zekerheid aan de belegger werd geboden, opvallend was.

Nu meer dan een jaar later bezit het fonds schitterende projecten in Nederland en Frankrijk. De objecten zijn volledig eigendom van de Stichting tot Behoud van Erfgoederen. De participanten in de Senioren Woonfonds I C.V. hebben 100% Eerste Recht van Hypotheek via de Stichting Hypotheek Garantie Senioren Woonfonds.

Er is geen banklening gebruikt. De aankopen zijn volledig gefinancierd door participanten die deelnemen aan de EERSTE en TWEEDE Emissie. Zij ontvangen over de participatie 7.8% Rente.

Met aankoopwaarden van circa EUR 2 miljoen en getaxeerde waarden* van ruim EUR 4 miljoen, is er sprake van een ‘Loan to Value’ verhouding van 60%. Beduidend beter dan de target ‘Loan To Value’ van 80%. Uiteraard resulteert dit in een boven verwachting gegroeid Eigen Vermogen van Nul Euro naar ruim EUR 2 miljoen. (dit is EUR 4000,- per certificaat boven de 7.8%).

Investeren in snelst groeiende markt

Het investeren in de snelst groeiende markt van Senioren huisvesting – soms met eventuele zorg-, heeft ook gedurende deze crisis haar waarde bewezen. Dit fonds is niet afhankelijk van huurinkomsten als winkels en woningen, waar nu helaas menig huurder in de problemen is geraakt of nog zal raken.

Derde Emissie Commanditaire Vennootschap Senioren Woonfonds I C.V.

Als voortzetting van het doel van de Stichting kan er vanaf heden worden ingeschreven op de derde Emissie van 100 participaties elk groot EUR 25.000.

Nog beschikbare certificaten, rente onveranderd 7.8%

Er zijn nog enkele certificaten in de tweede Emissie beschikbaar.
De voorintekening van de derde Emissie is in volle gang (geen Emissiekosten).
De rente blijft onveranderd op 7.8% en de beoogde looptijd is 24 maanden.
Deelname in verschillende Emissies biedt spreiding van risico.

Prachtige objecten aangeboden

Ook op dit moment zijn ons weer enige prachtige landgoederen en Rijksmonumenten in binnen en buitenland aangeboden. U kunt daarin mee investeren en al direct voordeel hebben van de boekwinsten op de projecten uit de eerste en tweede Emissie. Bovendien dient uw belegging in dit fonds een duurzame maatschappelijke bijdrage aan zowel het behoud van erfgoederen als aan de groeiende vraag naar senioren huisvesting.

Kenmerken en voordelen Senioren Woonfonds I C.V.:

• De totale Senioren Woonfonds I C.V. is beperkt tot EUR 5 miljoen.
• Er is reeds ruim EUR 2 miljoen volgeschreven in de eerste en tweede Emissie.
• Ook in de derde Emissie een stabiel rendementsbeleid van 7.8% rente per jaar.
• De derde Emissie omvat maximaal 100 participaties van elk EUR 25.000(dit is het minimale deelname bedrag). Op de certificaten wordt aanvullend 3% emissiekosten in rekening gebracht. Bij voorintekening of bij deelname met twee of meer certificaten worden geen emissiekosten berekend.
• Doordat er op dit moment kan worden ingekocht tegen minder dan 75-80% van de getaxeerde waarde is de LTV (Loan to Value) ratio zeer gunstig te noemen.
• De investering is overzichtelijk door haar korte looptijd, beoogde looptijd is 24 maanden.
• Bij deelname, betaalt u aan de Notaris en niet aan het fonds. De Notaris geeft de gelden pas vrij nadat er Eerste Hypotheekrecht is gevestigd.
• De Stichting Hypotheek Garantie Senioren Woonfonds ziet onafhankelijk toe op de investeerders belangen. Het bestuur van de Stichting wordt in meerderheid gevormd door participanten. (De statuten zijn in te zien via de website, www.seniorenwoonfonds.nl)
• Er is reeds ruim EUR 2 miljoen volgeschreven in de eerste en tweede Emissie.

• Ook in de derde Emissie een stabiel rendementsbeleid van 7.8% rente per jaar.

• De derde Emissie omvat maximaal 100 participaties van elk EUR 25.000 (dit is het minimale deelname bedrag). Op de certificaten wordt aanvullend 3% emissiekosten in rekening gebracht. Bij voorintekening of bij deelname met twee of meer certificaten worden geen emissiekosten berekend.

• Doordat er op dit moment kan worden ingekocht tegen minder dan 75-80% van de getaxeerde waarde is de LTV (Loan to Value) ratio zeer gunstig te noemen.

• De investering is overzichtelijk door haar korte looptijd, beoogde looptijd is 24 maanden.

• Bij deelname, betaalt u aan de Notaris en niet aan het fonds. De Notaris geeft de gelden pas vrij nadat er Eerste Hypotheekrecht is gevestigd.

• De Stichting Hypotheek Garantie Senioren Woonfonds ziet onafhankelijk toe op de investeerders belangen. Het bestuur van de Stichting wordt in meerderheid gevormd door participanten. (De statuten zijn in te zien via de website, www.seniorenwoonfonds.nl)

Heeft u interesse in deze investeringsmogelijkheid?

U kunt hier nader informatie aanvragen.

Per telefoon: +31(0)26 20 62 157
Per e-mail: info@seniorenwoonfonds.nl
Per post aan: Senioren Woonfonds I C.V.
Antwoordnummer 85
6860 VB Oosterbeek

*Taxaties op basis van grond, taxatie en herbouwwaarde